Psychiatra w Lublinie prywatnie Grzegorz Małaj

Grzegorz Małaj

lekarz, specjalista psychiatra II stopnia oraz specjalista terapii środowiskowej

Psychiatra Grzegorz Małaj

O mnieJestem lekarzem, specjalistą psychiatrą II stopnia oraz specjalistą terapii środowiskowej. W 2004 r. ukończyłem Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Lublinie z wynikiem bardzo dobry, następnie w latach 2006-2011 odbyłem szkolenie specjalizacyjne w Klinice Psychiatrii SPSK 1 w Lublinie, zakończone państwowym egzaminem specjalizacyjnym.

Stale podnoszę swoje kwalifikacje zawodowe, pracuję z wykwalifikowanym zespołem specjalistów, a poprzez pracę w zespole terapeutycznym staram się zrozumieć i poznawać problemy otaczające naszych pacjentów w ich codziennym życiu.

W centrum mojej pracy znajduje się człowiek w kryzysie psychicznym. Pomagam osobom zdrowym i chorującym, współpracuję w leczeniu z psychologami i psychoterapeutami, doradzam w sprawach formalnych, jak osoba w kryzysie może skorzystać z form dziennego wsparcia i leczenia. Wsparciem obejmuję także rodziny pacjentów.

Pomocy udzielam osobom dorosłym oraz młodzieży.


Wykształcenie:

 • 1998 – 2004r. Wydział Lekarski - Akademia Medyczna w Lublinie
 • 2006 – 2011r. Szkolenie specjalizacyjne - Klinika Psychiatrii SPSK1 w Lublinie
 • 2014 – 2015r. Studia Podyplomowe - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • 2019 – nadal. Stowarzyszenie Natanaelum Instytut Psychoprofilaktyki i Psychoterapii w Lublinie

Specjalizacje:

 • Specjalista psychiatra II stopnia
 • Certyfikowany specjalista terapii środowiskowej
 • Specjalista d.s. organizacji i zarządzania w ochronie zdrowia
 • Szkolenie w zakresie psychoterapii uzależnień


Doświadczenie zawodowe:
 • 01.2017 do chwili obecnej, Centrum Psychiatrii i Psychoterapii Poznawczo - Behawioralnej w Lublinie, specjalista psychiatra
 • 11.2016 do 12.2019 r. Zespół Opieki Psychiatrycznej, Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie, specjalista psychiatra
 • 01.2012 r. do 10.2016 r. Ex CORDIS Ośrodek Psychiatrii Środowiskowej i Psychoterapii, Oddział Dzienny Psychiatryczny, Ordynator Oddziału,
 • 07.2009 r. do 10.2016 r. Ex CORDIS Ośrodek Psychiatrii Środowiskowej i Psychoterapii, Poradnia Zdrowia Psychicznego, Zespół Leczenia Środowiskowego (domowego), specjalista psychiatra,
 • 2006 r. 11.2016 r. Lubelskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego, Konsultant do spraw psychiatrii, II Wiceprezes Zarządu,
 • 10.2006 r. – 12.2014 r. Oddział Psychiatryczny z Pododdziałem Leczenia Uzależnień SPZOZ w Parczewie, Lekarz psychiatra,
 • 09.2008 r.- 12.2008 r. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie, Konsultant do spraw psychiatrii,
 • 03.2006 r. – 11.2011 r. Klinika Psychiatrii SPSK1 w Lublinie ul. Głuska 1, młodszy asystent,


Towarzystwa naukowe:

 • Polskie Towarzystwo Psychiatryczne
 • Sekcja Naukowa Psychiatrii Środowiskowej i Rehabilitacji PTP
 • Polsko-Niemieckie Towarzystwo Zdrowia Psychicznego

Oferta pomocy:

leczenie depresji Lublin - Łęczna, leczenie schizofrenii Lublin - Łęczna

 • diagnoza stanu zdrowia psychicznego (osoby dorosłe),
 • leczenie zaburzeń w zdrowiu psychicznym, zwłaszcza: depresja i inne zaburzenia nastroju, zaburzenia afektywne dwubiegunowe, zaburzenia lękowe, bezsenność, nerwice, zaburzenia na podłożu przewlekłego stresu, schizofrenia, zaburzenia urojeniowe i na podłożu organicznym, zaburzenia pamięci,
 • diagnoza i leczenie zaburzeń psychicznych osób starszych, wizyty domowe
 • farmakologia i analiza dotychczasowego leczenia,
 • wsparcie w kryzysie psychicznym,
 • psychoedukacja, na temat leczenia i objawów zaburzeń w zdrowiu psychicznym,
 • poradnictwo w uzależnieniach,
 • informacja o możliwości skorzystania z form dziennego wsparcia i leczenia,

Psychiatra Lublin prywatnie

Kontakt

Rejestracja
czynna od poniedziałku - do piątku,
w godz.: 9.00-20.00,
sobota w godz.: 9.00-16.00,
tel.: 81 740 24 14,
email.: rejestracja@cbtlublin.pl

Zarejestruj się online